Kvikne

Kvikne er ei bygd med historisk sus og en spennende gruvehistorie. Bygda ligger i dalføret mellom to store fjellområder – Forollhogna på østsiden og Knutshø på vestsiden. Her er det rike muligheter for naturopplevelser, jakt og fiske.
a

Meny

Logo for Forollhogna nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Foto: Jan Egil Jægersborg

Like nord for vannskillet mellom Østerdalen og Trøndelag ligger Kvikne – jordbruksbygda med rundt 500 innbyggere. Riksveg 3 går gjennom bygda og er en av hovedferdselsårene mellom Oslo og Trondheim. Kvikne ligger også mellom to leveområder for villrein; Knutshø og Forollhogna. En av hovedgrunnene til at disse fjellområdene er vernet, er nettopp for å bevare villreinens leveområder.

Praktisk info

Kvikne.no 

Servering og overnatting

Kvikne fjellhotell
Hytter på iNatur.no

Turer på Kvikne

Mange flotte turer på Kvikne går i kulturhistoriske spor. De byr på store naturopplevelser og muligheter for å se villrein. Vis hensyn, la dyra være i fred og hold god avstand. Vi anbefaler tur til Svartsjøen og utsiktspunktet på Ruv, eller en vandring til Kaltberget.

Langs Plassæterveien finner du parkering og stistart for tur langs Svartsjøen og opp til Ruv (ca 1028 moh). Her er det laga til med bålplass, utedass og en kopi av en samisk jordgamme der det er fint å raste. Følg skilting på naturstien og lær mer om arter, landskap, historie og kultur i området. Vil du til topps, er det en flott avstikker fra naturstien og opp til utsiktspunktet på Ruv.

Turen til Kaltberget er en fin opplevelse for hele familien, og belønnes med flott utsikt utover Kviknebygda. På toppunktet (952 m.o.h.) står det en stor steinvarde og ei åpen bu. Det prepareres skiløype forbi Kaltberget om vinteren, og toppen er et fint turmål hele året. Stien er lett tilgjengelig og godt merket.

Personer på tur, natursti
Vollan gård.

Vollan gård og Kvikne nasjonalparksenter

Før du tar turen opp i fjella, er det fint å ta en stopp på Vollan gård. Der finner du også Kvikne nasjonalparksenter med utstilling og informasjon om villrein, fjellets økosystem og kulturminner i Forollhogna og Knutshø.

Vollan gård har en rik historie og spennende arkitektur. De eldste bygningene er fra 1600-tallet, og under Lorentz Lossius’ driftstid var dette en av de største gårdene i bygda. I dag står gården med fjøs, stall, hovedhus og sitt eget gårdkapell. Arkeologiske funn viser at dette har vært en rik gård helt tilbake på 1200-tallet. I dag er Vollan gård museum og vel verdt et besøk om sommeren.

En tur på Vollan natursti anbefales hvis du vil lære mer om Kviknes natur- og kulturhistorie.

Eldgamle spor i landskapet

De rike naturressursene har lokket mennesker til Kvikne i tusenvis av år. Spora etter dem som har levd her før deg, finner du mange steder i landskapet. En rekke fangstgroper, og rester etter samisk bosetning er noen av kulturminnene du kan oppdage.

I førromersk jernalder var den myke klebersteinen en ettertraktet vare. På Kvikne har det vært flere klebersteinsbrudd, Disse steinene ble hulet ut til kokekar og beholdere. I senere tid har man også hentet kleberstein til restaurering av Nidarosdomen i Trondheim herifra.

I 1630 ble et av Norges første større kopperverk grunnlagt på Kvikne. Nesten 15 år før oppstarten av Røros Kobberverk.

Landets eldste bok, Kvikne-psalteriet fra ca. 1150-1200, er også funnet i bygda, og den kjente forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson ble født på Bjørgan prestegård i 1832. Les mer om denne her. 

Norges eldste bok.
Foto: Rebecca N. Strand

En plass i historien

Kvikne kopperverk spiller en sentral rolle i Norges historie. Da den ble grunnlagt i 1630, var gruva det første kopperverket i Midt-Norge. I flere år var den også Norges største gruve. Dette var i den tiden landet lå under dansk styre, og det var de kongelige i Danmark som drev Kvikne kopperverk.

På ordre fra den dansk-norske kongen, administrerte driveren av Vollan gård på Kvikne, gruvedrifta. Først ute var Lorentz Lossius (1589-1654), som senere ble første direktør for Røros Kobberverk.
Stor aktivitet i gruva førte til behov for større kirke på Kvikne. Det rikt dekorerte kirkebygget stod ferdig i 1654 og er regnet for å ha en av landets fineste altertavler.

Jakt og fiske

Kvikne er et flott utgangspunkt for deg som liker jakt og fiske. Fiskekortområdet dekker over 70 vatn og over 160 km med fiskeførende elver og bekker. Her er det mulighet for å store fjellørret på kroken.

I tillegg til villreinjakta i august og september, er her også jaktkort for elg, hjort, rådyr og småvilt.

Her kan du også få kjøpt jaktkort for elg, hjort, rådyr, rein og småvilt. Du kan lese mer om jakt og fiske her:
Kvikneutmarksrad.no
iNatur.no
Kvikne.no

Personer på tur, natursti