Dalsbygda

Fra Dalsbygda får du vidt utsyn innover fjella i Forollhogna nasjonalpark. Frodige seterdaler med et aktivt setermiljø preger landskapet. Bygda har tette historiske bånd til gruvebyen Røros, og her er det mange spor etter gruvedrifta.
a

Meny

Logo for Forollhogna nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Hogna-og-seter
Dalsbygda er ei levende jordbruksbygd i Os kommune hvor du kan oppleve ro, senke skuldrene og gjemme deg litt bort fra hverdagen. Dalsbygda med nærmere 600 innbyggere ligger kun en avstikker fra Fv30, 22 km sør for Røros. Dalsbygda har rike utmarksområder der spor i kulturlandskapet vitner om en lang utvikling fra veidemannskultur til det moderne jordbrukssamfunnet vi ser i dag.

Turer og opplevelser

Dalsbygda er et fint utgangspunkt for en rekke lettgåtte turer innover seterdalene og opp i fjella. Her er mulighetene mange, du kan gå til flotte utsiktspunkt, sykle gjennom seterlandet og oppleve historiske miljø knyttet til slått- og seterdrifta.

Utistuvollen langs elva Snudda er barnevennlig og historisk turmål. Utistuvollen et fredet setertun fra 1800-tallet. Om sommeren er det mulig med utendørsservering av seterkost i en begrenset tidsperiode. Se fjellfolge.no for mer informasjon.

Fosskleiva langs elva Vangrøfta er lett tilgjengelig og et spennende turmål. Her kan du høre bruset fra Storfossen og raste i idylliske omgivelser.

 

Personer ved foss.
Dalsbygda. Foto: Eirway

Seterlandskap med unike verdier

Vangrøftdalen og Kjurrudalen er det største landskapsvernområdet i randsona til Forollhogna nasjonalpark. Det unike kulturlandskapet er formet av sammenhengende jordbruk gjennom århundrer. Kvaliteter som har gitt disse seterdalene statusen «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket».
Rik og variert vegetasjon gjør området velegnet til setring, slått og beite. Flere sjeldne og sårbare arter og naturtper er avhengige av at denne bruken opprettholdes. Cirka 25 av 130 setre er fortsatt i aktiv drift med melkeproduksjon, og dyr på utmarksbeite. Ingen steder i landet finner du tilsvarende aktivitet innenfor et verneområde!

Les mer om seterdalene

Fotturer

Langsfjellhogna

Vil du oppleve et gammelt slåttelandskap er turen til Trøenget og videre til toppen av Langsfjellhogna i Forollhogna nasjonalpark å anbefale. Turstien går gjennom et gammelt beite- og slåttelandskap opp til tregrensa. Stien fra tregrensa til toppen er ikke merket. Fra toppen av Langsfjellhogna har du fantastisk utsikt innover nasjonalparken og utover dalføret. Lokalt blir toppen også omtalt som Synnerhogna. Se Ut.no.

Forollhogna

Mange velger å ta turen til Såttåhaugen for å gå på toppen av Forollhogna. Setergrenda Såttåhaugen er et område med aktiv seterdrift med dyr på utmarksbeite. Vis hensyn og parker på tilrettelagt parkeringsplass slik at du ikke er til hinder for landbruksdrift. Her må du være forberedt på å dele stien med beitedyr. Vær oppmerksom på at kyr kan bli nysgjerrige og pågående, særlig om du har med hund på tur.

Personer på tur i høyfjellet
Gruvåsen. Foto: Eirway

Tett på verdensarven

Dalsbygda ligger knapt 22 km fra Røros, og har mange historiske koblinger til gruvedrifta i området.
Bygda og seterdalene inngår i verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Derfor kan du finne mange historiske minner etter gruveaktivitet også her.

Hovedtransporten fra Røros bergstad til Trondheim gikk i sin tid gjennom Vangrøftdalen, og deler av den gamle Vangrøftdalsvegen er i dag en del av pilegrimsleden som går gjennom dalen.

Verdensarvstedet Røros bergstad og Circumferensen

Andre opplevelser

Med utgangspunkt i Dalsbygda er det gode muligheter for både jakt og fiske. Området inngår i det som helfrelste rypejegere omtaler som «Det gylne triangel». Mer info finner du på iNatur.no, og på Dalsbygda jaktlags egne nettsider.

Rypejegere med fuglehunder og ryper.