Budal

Budal med bygdesenteret Enodden er en av flere innfallsporter til Forollhogna nasjonalpark fra nord. Her kan du oppleve de vakre seterdalene Budalen og Endalen. Langs Storbekklia kultursti kan du lære mer om fangstfolk, tjærebrenning og jernutvinning.
a

Meny

Logo for Forollhogna nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Forollhogna

Budal er ei jordbruksbygd med rundt 500 innbyggere i Midtre Gauldal kommune. Gardsbebyggelsen er spredt langs elvene Bua og Ena. Bygda er kjent for godt handverk og lokal mat. Et stopp i Enodden kan anbefales.

Praktisk info

 

Servering og overnatting

iNatur.no

Turer og opplevelser

Seterdalene i Budal

Setring siden 1600-tallet har formet landskapet og resultert i et hundretalls setervoller i dalsidene opp mot fjellet. Her har seterdalene status som landskapsvernområder og utvalgte kulturlandskap. Området er artsrikt og flere sjeldne plantearter viser hvor de gamle slått- og beitemarkene lå. Det er fortsatt aktive seterbruk med storfe og sau på utmarksbeite. Beitinga bidrar til å bevare artsmangfoldet og dyra er avgjørende for å bevare landskapsverdiene i seterdalene.

Les mer om seterdalene i Budal

Foto: Steinar Johnsen
Storbekkøya.

Storbekkøya museumsseter

Storbekkøya museumsseter er et barnevennlig og spennende turmål. Det idylliske området ligger langs elva ved inngangen til Budalen landskapsvernområde og Forollhogna nasjonalpark. Her det gode parkeringsmuligheter og informasjonspunkt. Vil du bli bedre kjent med landskapets rike historie, anbefales en tur på Storbekklia kultursti.
Museet består av seterbygninger fra først på 1800-tallet, og et jernvinneanlegg datert helt tilbake til år 200 e.Kr.

Om sommeren får du kjøpt kaffe og seterkost. Her er også en rekke arrangementer. For åpningstider  se Storbekkøyas på facebook.

Toppturer

Rogneskletten

Fra Storbekkøya kan du følge Pilegrimsleden opp bjørkelia til fjells mot utsiktspunktet Rogneskletten (1019 moh.) i Forollhogna nasjonalpark. Høgt oppe i lia, like under skoggrensa ligger det ei setergrend med ei seter i aktiv drift. Ved varden på Rogneskletten kan du nyte utsikten både nordover og sørover i det åpne fjellterrenget. I horisonten skimter du Forollhogna-toppen. Se ut.no.

Forollhogna

Mange tar turen til idylliske Synnerdalen for å gå på toppen av Forollhogna. Setergrenda i Synnerdalen er et område med aktiv landbruksdrift. Parker på tilrettelagte plasser slik at du ikke er til hinder for næringsdrift. Her må du være forberedt på å dele stien med beitedyr. Vær oppmerksom på at storfe kan bli både nysgjerrige og pågående, særlig mot hunder. Se ut.no.

Fjelltur, Rogneskletten
Personer sykler.

Blåora – et parklandskap i utmarka

Tradisjonen med utmarkslått har levd lenge i Budal, og noen holdes fortsatt i hevd. Vil du oppleve et storstilt slåtteområde kan turen til Blåora i Endalen anbefales. Parker gjerne bilen i innfallsportene til seterdalen og ta en sykkeltur inn i kulturlandskapet. Det er også fint å starte sykkelturen i Enodden.

Andre opplevelser

Det finnes mange fine turer for store og små i Budal, både i seterdalene og til fjells. Dyr på utmarksbeite gir ekstra dimensjon til opplevelsene.

Langs elvene Bua og Ena er det mange små perler, og vil du fiske finnes det muligheter i både elv og fjellvatn. Laks kan du fiske i elva Bua, helt opp til Storbudalen. En tur til Fisktjønna kan anbefales. Her kan du få ørret av god kvalitet. Mer info om jakt og fiske i Budalen finner du på inatur.no.

Barn holder opp fiskefangsten.